Portfolio - Organon

Ook voor de farmaceut Organon (inmiddels MSD) heeft Wendy 10 jaar gewerkt.  Een deel van die periode heeft ze daarvoor in Amerika gewoond en gewerkt bij Organon USA , en vervulde daar de rol van CME Manager. Ze coördineerde de geaccrediteerde en gesponsorde symposia voor de Amerikaanse farmaceutische industrie. Daarnaast organiseerde zij ook grootschalige bijeenkomsten voor investigators, advisory boards en Key Opinion Leaders.

Bij Organon in Oss  was Wendy jarenlang internationaal congres- en event manager. Dit hield in dat zij verantwoordelijk was voor de deelname van Organon aan beurzen en symposia over de hele wereld. Iedere business unit had  een eigen 'brand ontwikkeling' waardoor de werkzaamheden zeer gevarieerd waren. Van stand conceptontwikkeling tot en met de ontwikkeling van de promotionele materialen.